Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές της BABYLAND, Ηφαίστου 6, Αττική 12135, Ελλάδα, email: info@babyland-baptisi.gr, τηλέφωνο: 2105774318 σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας (https://babyland-baptisi.gr) (η «Ιστοσελίδα»).

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.

Εάν δεν συναινείτε στα ίδια, παρακαλούμε να μην αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα.

Μπορεί να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και θα αναρτήσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου στην Ιστοσελίδα. Η αναθεωρημένη Πολιτική θα τεθεί σε ισχύ 180 ημέρες από την ανάρτησή της στην Ιστοσελίδα και η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδα μετά από αυτό το διάστημα θα αποτελεί αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου. Συνεπώς, σας συνιστούμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή τη σελίδα.

Πληροφορίες που Συλλέγουμε:

Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς:

 1. Όνομα
 2. Email
 3. Κινητό
 4. Διεύθυνση

Πώς Συλλέγουμε τις Πληροφορίες σας:

Συλλέγουμε/λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς με τους εξής τρόπους:

 1. Όταν ένας χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα εγγραφής ή υποβάλλει προσωπικές πληροφορίες
 2. Αλληλεπιδρά με τον ιστότοπο
 3. Από δημόσιες πηγές

Πώς Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες σας:

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Μάρκετινγκ / Προωθητικές ενέργειες
 2. Δημιουργία λογαριασμού χρήστη
 3. Επεξεργασία πληρωμής
 4. Υποστήριξη
 5. Διαχείριση πληροφοριών
 6. Στοχευμένη διαφήμιση
 7. Διαχείριση παραγγελίας πελάτη
 8. Προστασία ιστοσελίδας
 9. Διαχείριση λογαριασμού χρήστη

Εάν επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο μετά τη λήψη της συγκατάθεσής σας και τότε, μόνο για τον σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους δίνετε συγκατάθεση, εκτός αν απαιτείται να κάνουμε διαφορετικά από το νόμο.

Πώς Μοιραζόμαστε τις Πληροφορίες σας:

Δεν θα μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτο μέρος χωρίς να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εκτός από περιορισμένες περιστάσεις όπως περιγράφεται παρακάτω:

 1. Μάρκετινγκ οργανισμοί
 2. Αναλύσεις

Απαιτούμε από τα τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες που μεταφέρουμε σε αυτά μόνο για τον σκοπό για τον οποίο μεταφέρθηκαν και να μην τις διατηρούν για περισσότερο από το απαιτούμενο διάστημα για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού.

Επίσης, μπορεί να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους: (1) για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό, δικαστική εντολή ή άλλη νομική διαδικασία· (2) για την επιβολή των συμφωνιών σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Πολιτικής Απορρήτου· ή (3) για να ανταποκριθούμε σε αξιώσεις ότι η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Εάν η Ιστοσελίδας ή η εταιρεία μας συγχωνευθεί ή αποκτηθεί από άλλη εταιρεία, οι πληροφορίες σας θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που θα μεταφερθούν στον νέο ιδιοκτήτη.

Διατήρηση των Πληροφοριών σας:

Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για 90 ημέρες έως 2 χρόνια αφότου οι χρήστες τερματίσουν τους λογαριασμούς τους ή για όσο χρόνο τις χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν όπως αναφέρεται λεπτομερώς σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για μεγαλύτερες περιόδους όπως για τήρηση αρχείων / αναφοράς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για άλλους νόμιμους λόγους όπως η επιβολή νομικών δικαιωμάτων, η πρόληψη απάτης κ.λπ. Υπολειπόμενες ανώνυμες πληροφορίες και συγκεντρωτικές πληροφορίες, καμία από τις οποίες δεν σας ταυτοποιεί (άμεσα ή έμμεσα), μπορούν να αποθηκευτούν επ’ αόριστον.

Τα Δικαιώματά σας:

Ανάλογα με τη νομοθεσία που ισχύει, μπορεί να έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, να περιορίσετε ή να αντιταχθείτε στην ενεργή επεξεργασία των δεδομένων σας, να μας ζητήσετε να μοιραστούμε (μεταφορά) τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλη οντότητα, να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που μας δώσατε για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε διοικητική αρχή και άλλα δικαιώματα που μπορεί να είναι σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να μας γράψετε στο info@babyland-baptisi.gr. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορείτε να αποχωρήσετε από τις άμεσες επικοινωνίες μάρκετινγκ ή τον προφίλ που δημιουργούμε για σκοπούς μάρκετινγκ γράφοντας μας στο info@babyland-baptisi.gr ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προσφέρεται όπως για παράδειγμα πατώντας στο σύνδεσμο απεγγραφής από τo newsletter.

Σημειώστε ότι εάν δεν μας επιτρέπετε να συλλέξουμε ή να επεξεργαστούμε τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες ή αποσύρετε τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των ίδιων για τους απαιτούμενους σκοπούς, μπορεί να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητήθηκαν οι πληροφορίες σας.

Cookies κλπ.

Για να μάθετε περισσότερα για το πώς χρησιμοποιούμε αυτές και τις επιλογές σας σε σχέση με αυτές τις τεχνολογίες παρακολούθησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο προσαρμογής των επιλογών σχετικά με αυτά.

Ασφάλεια:

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς και θα χρησιμοποιήσουμε λογικά μέτρα ασφαλείας για να προλάβουμε την απώλεια, την κατάχρηση ή την αλλοίωση των πληροφοριών σας υπό τον έλεγχό μας.

Ωστόσο, δεδομένων των εγγενών κινδύνων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια και, κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιωνδήποτε πληροφοριών μεταδίδετε σε εμάς και το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Σύνδεσμοι Τρίτων & Χρήση των Πληροφοριών σας:

Η Ιστοσελίδας μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν αναφέρεται στην πολιτική απορρήτου και άλλες πρακτικές τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τρίτου που λειτουργεί οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία που μπορεί να είναι προσβάσιμη μέσω συνδέσμου στην Ιστοσελίδας.

Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να ανατρέξετε στην πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε τρίτου ιστότοπου ή υπηρεσίας.

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των πληροφοριών σας που διατίθενται σε εμάς, μπορείτε να στείλετε email στο info@babyland-baptisi.gr.

Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Τελευταία Ενημέρωση: 27 Απριλίου 2024

Καλάθι αγορών
Μετάβαση στο περιεχόμενο